Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

THÔNG BÁO VỀ CUỘC TỔNG TUYỂN CỬ

Xuất bản một lần trên The Ellis County Press vào Thứ Năm, ngày 4 tháng 4 năm 2024

 

THÔNG BÁO VỀ CUỘC

TỔNG TUYỂN CỬ

GỬI CÁC CỬ TRI ĐÃ GHI DANH BỎ PHIẾU CỦA THÀNH PHỐ WILMER, QUẬN DALLAS, TEXAS:

 

Theo đây thông báo các địa điểm phòng phiếu trong danh sách là các địa điểm của Quận Dallas cho các Trung Tâm Bầu Cử vào Ngày Bầu Cử, sẽ mở cửa từ 4 giờ sáng đến 7 giờ tối, vào thứ Bảy, ngày 7 tháng Năm, 2024, để bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử bầu chọn Thị Trưởng và hai (2) Thành Viên Hội Đồng Thành Phố, toàn khu, trong Hội Đồng Thành Phố Wilmer.

ĐỊA ĐIỂM TRUNG TÂM BẦU CỬ*:
Wilmer Community Center (Phòng Chính)
101 Davidson Plaza
Wilmer, Texas 75172

*Tất cả các cử tri đã ghi danh bỏ phiếu và hội đủ điều kiện của Quận Wilmer có thể bỏ phiếu tại bất kỳ một trong các Trung Tâm Bỏ Phiếu vào Ngày Bầu Cử bổ sung, mở cửa theo các dịch vụ hợp đồng trọn vẹn với Cơ Quan Quản Lý Bầu Cử Quận Dallas. *

 

**BỎ PHIẾU SỚM – NGÀY, GIỜ VÀ CÁC ĐỊA ĐIỂM GẦN NHẤT**:

 

 

Wilmer Community Center

(Phòng Chính)

101 Davidson Plaza, Wilmer, Texas 75172

22 - 26 tháng Tư

27 tháng Tư 

28 tháng Tư

29 - 30 tháng Tư

 

Hutchins City Hall

Phòng Hội Đồng

321 N Main Street, Hutchins, Texas 75141

Thứ Hai -  Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chủ Nhật

Thứ Hai - Thứ Ba

 

Lancaster Veterans Memorial Library Meeting Room

1600 Veterans Memorial Pkwy, Lancaster, Texas 75134

8 giờ sáng đến 5 giờ chiều

7 giờ sáng đến 7 giờ tối

12 giờ trưa đến 6 giờ chiều

7 giờ sáng đến 7 giờ tối

 

*Tất cả các cử tri đã ghi danh bỏ phiếu và hội đủ điều kiện của Quận Wilmer có thể bỏ phiếu tại bất kỳ một trong các địa điểm Bỏ Phiếu Sớm bổ sung nói trên, mở cửa theo các dịch vụ hợp đồng trọn vẹn với Cơ Quan Điều Hành Bầu Cử Quận Dallas. Danh sách tất cả các địa điểm Bỏ Phiếu Sớm của Quận Dallas có trên trang mạng.*

Đơn xin lá phiếu bầu bằng thư vui lòng gửi qua thư bưu điện tới:

Heider Garcia, Elections Administrator, 

Early Voting Clerk, Dallas County Elections

1520 Round Table Drive, Dallas, Texas 75247

Gửi qua email: (Phải là đơn xin được quét bằng máy scan có chữ ký gốc của cử tri)

Đơn xin lá phiếu bầu bằng thư (ABBM) phải đến nơi trễ nhất là cuối giờ làm việc ngày thứ Ba, ngày 23 tháng Tư, 2024. Nếu gửi qua fax hoặc email, bản gốc của đơn xin phải đến tay Thư Ký phụ trách Bỏ Phiếu Sớm của Cuộc Bầu Cử Kết Hợp trễ nhất là ngày làm việc thứ tư (4th) sau khi Thư Ký nhận được đơn xin gửi qua fax hoặc email. 

Được ban hành vào ngày 15 tháng Hai, 2024

/s/ Sheila Petta
Sheila Petta, Thị Trưởng

Ellis County Press

208 S Central St. 
Ferris, TX 75125
972-544-2369